Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie
podłogowe

Optymalna mata do każdej podłogi (płytki, parkiet, jastrych itp.)

Ogrzewanie
ścienne

Przyjemne ciepło promieniowania podczerwonego zapobiega zawilgoceniu ścian i rozwojowi pleśni

Ogrzewanie na otwartym powietrzu

Szybka, zautomatyzowana reakcja ogrzewania. Brak zagrożenia ze strony gołoledzi lub śniegu

Ogrzewanie
bezpośrednie

Szybkie frontowe rozprowadzanie ciepła. Sprawdzi się jako dodatkowe ogrzewanie

Ogrzewanie i promienniki na podczerwień

Bardzo silne promieniowanie cieplne, nadające się do ścian, sufitów i instalacji integralnych

Ochrona
przeciwzamrożeniowa

Chroni przed soplami lodu i problemami elektrostatycznymi na dachach

Ciepła woda

Centrale ogrzewanie wody za pomocą pompy ciepła dla gospodarstwa domowego

Termostat

W pełni zautomatyzowane sterowanie rozwiązaniami chroniącymi przed zamarzaniem