Co-Financing

How to fully take advantage of the Co-funding?​

ATTENTION! All of the programs listed below are only for our Polish customers

Goverment program "Mój Prąd 4.0"

Dofinansowanie

Wybierz rozwiązanie firmy Pichler, które łączy w sobie wielofunkcyjną pompę ciepła PKOM4, wieżę solarną PSOL+ i system zarządzania energią.

  1. 4000 zł – instalacja PV
  2. do 5000 zł – instalacja PV przy zakupie innych elementów: wieża solarna PSOL+ (inwerter)
  3. do 5000 zł – magazyn ciepła: 212 l zbiornik ciepłej wody użytkowej CWU w PKOM4
  4. do 7500 zł – magazyn energii elektrycznej: baterie do 11 kWh w wieży solarnej PSOL+
  5. do 3000 zł – system zarządzania energią HEMS/EMS (przy zakupie magazynu ciepła lub energii): aplikacja Pichler umożliwiająca zarządzanie energią

Program "Czyste powietrze"

Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

POZIOMY DOFINANSOWANIA
  1. Podstawowy poziom dofinansowania – dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł.
  2. Podwyższona dotacja – przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).
  3. Najwyższy poziom dofinansowania – obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Produkty z naszej oferty, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie:

Pompy ciepła

Pompy ciepła

Wielofunkcyjne urządzenie łączące pompy ciepła z rekuperacją (grzanie chłodzenie, CWU, rekuperacja)

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja

Rekuperacja i wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła do mniejszych domów i mieszkań

Zestawienie kosztów i poziomów dofinansowania:

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów)
/ Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom dotacji
− łącznie do 66 000 zł
Podwyższony poziom dotacji
− łącznie do 99 000 zł
Najwyższy poziom dotacji
− łącznie do 135 000 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem55% / 12 200 zł80% / 17 800 zł90% / 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda40% / 12 600 zł70% / 22 000 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)55% / 19 400 zł80% / 28 100 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze40% / 4 400 zł70% / 7 800 zł90% / 9 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej55% / 28 000 zł80% / 40 700 zł90% / 40 500 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny40% / 6 100 zł70% / 10 700 zł90% / 13 500 zł
Kotłownia gazowa45% / 8 300 zł70% / 13 900 zł90% / 13 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny40% / 7 400 zł70% / 13 000 zł90% / 13 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno40% / 6 600 zł70% / 11 300 zł100% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny40% / 5 600 zł70% / 9 700zł100% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45% / 9 600 zł70% / 14 300 zł100% / 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne40% / 5 600 zł70% / 9 700 zł100 % / 9 000 zł
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepłej wody użytkowej
40% / 8 100 zł70% / 14 300 zł100% / 13 500 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła40% / 6 700 zł70% / 11 700 zł100% / 15 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna40% / 6 000 zł70% / 9 000 zł100% / 9 000 zł
Docieplenie przegród budowlanych30% / brak limitu kwotowego60% / brak limitu kwotowego90% / brak limitu kwotowego
Stolarka okienna30% / brak limitu kwotowego 60% / brak limitu kwotowego 90% / brak limitu kwotowego
Stolarka drzwiowa30% / brak limitu kwotowego 60% / brak limitu kwotowego 90% / brak limitu kwotowego

Terminy:
realizacja Programu – do 2029 r.
podpisywanie umów – do 31.12.2027 r.
finansowanie prac objętych umową – do 30.09.2029 r.

Nie wiesz jakie urządzenie jest najlepsze dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!
Przedstawimy Ci optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Nie wiesz jakie urządzenie jest najlepsze dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb.