Dofinansowanie

Jak skorzystać z pełnej kwoty dofinansowania?

Rządowy program "Mój Prąd 4.0"

Dofinansowanie

Wybierz rozwiązanie firmy Pichler, które łączy w sobie wielofunkcyjną pompę ciepła PKOM4, wieżę solarną PSOL+ i system zarządzania energią.

  1. 4000 zł – instalacja PV
  2. do 5000 zł – instalacja PV przy zakupie innych elementów: wieża solarna PSOL+ (inwerter)
  3. do 5000 zł – magazyn ciepła: 212 l zbiornik ciepłej wody użytkowej CWU w PKOM4
  4. do 7500 zł – magazyn energii elektrycznej: baterie do 11 kWh w wieży solarnej PSOL+
  5. do 3000 zł – system zarządzania energią HEMS/EMS (przy zakupie magazynu ciepła lub energii): aplikacja Pichler umożliwiająca zarządzanie energią

Program "Czyste powietrze"

Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

POZIOMY DOFINANSOWANIA
  1. Podstawowy poziom dofinansowania – dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł.
  2. Podwyższona dotacja – przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).
  3. Najwyższy poziom dofinansowania – obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Produkty z naszej oferty, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie:

Pompy ciepła

Pompy ciepła

Wielofunkcyjne urządzenie łączące pompy ciepła z rekuperacją (grzanie chłodzenie, CWU, rekuperacja)

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja

Rekuperacja i wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła do mniejszych domów i mieszkań

Zestawienie kosztów i poziomów dofinansowania:

Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów)
/ Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom dotacji
− łącznie do 30 000 zł
Podwyższony poziom dotacji
− łącznie do 37 000 zł
(do 47 000 zł w opcji
Czyste Powietrze Plus)
Najwyższy poziom dotacji
− łącznie do 69 000 zł
(do 79 000 zł w opcji
Czyste Powietrze Plus)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50% / 10 000 zł75% / 15 000 zł90% / 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda30% / 9 000 zł60% / 18 000 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)45% / 13 500 zł60% / 18 000 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze30% / 3 000 zł60% / 6 000 zł90% / 9 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45% / 20 250 zł60% / 27 000 zł90% / 40 500 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Kotłownia gazowa45% / 6 750 zł75% / 11 250 zł90% / 13 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno30% / 6 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny30% / 6 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45% / 9 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne30% / 3 000 zł60% / 6 000 zł90 % / 9 000 zł
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepłej wody użytkowej
30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30% / 5 000 zł60% / 10 000 zł90% / 15 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna30% / 5 000 zł50% / 5 000 zł90% / 9 000 zł
Docieplenie przegród budowlanych30% / 45 zł/m260% / 90 zł/m290% / 135 zł/m2
Stolarka okienna30% / 210 zł/m260% / 420 zł/m290% / 630 zł/m2
Stolarka drzwiowa30% / 600 zł/m260% / 1 200 zł/m290% / 1 800 zł/m2

Terminy:
realizacja Programu – do 2029 r.
podpisywanie umów – do 31.12.2027 r.
finansowanie prac objętych umową – do 30.09.2029 r.

Nie wiesz jakie urządzenie jest najlepsze dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!
Przedstawimy Ci optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Nie wiesz jakie urządzenie jest najlepsze dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb.