2023-04-26

Słowniczek pojęć OZE

Nie wiesz co znaczy dany termin z zakresu energetyki? Odpowiedź zapewne znajdziesz w naszym słowniku pojęć OZE. 

C

COP – jeden z najważniejszych parametrów opisujących działanie pompy ciepła. Współczynnik ten określa proporcje pomiędzy energią odnawialną przekazywaną do domu, a energią pobieraną z sieci elektrycznej. Innymi słowy parametr ten mówi nam ile kWh przekazanego ciepła przypada na 1kWh energii elektrycznej pobranej z gniazdka. 

CWU lub c.w.u – Ciepła Woda Użytkowa – Woda która spełnia warunki wody pitnej. Jej temperatura wynosi od 55 °C do 60 °C. Jest to woda użytkowa, którą stosujemy na co dzień w domach.

D

Dolne Źródło Ciepła – energia z otoczenia, która oddaje ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynku. W przypadku pomp ciepła takim źródłem może być: woda, powietrze lub grunt. 

G

Górne Źródło Ciepła – system grzewczy, który bezpośrednio ogrzewa budynek. W przypadku pompy ciepła górnym źródłem ogrzewania może być zbiornik c.w.u lub instalacja centralnego ogrzewania (np. ogrzewanie podłogowe). 

S

SCOP –  to parametr uzupełniający COP. Jest to uśredniona wartość COP dla całego sezonu grzewczego. 

panele fotowoltaiczne
W skrócie:
Udostępnij w social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram